PROGRAM KESELAMATAN INTERNET

Aktiviti terkini | 9 April 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Desa Paya Mengkuang

Tujuan :
• Mendidik masyarakat untk menggunakan internet dengan bijak.
• Membina hubungan baik antara staf pusat internet dan masyarakat.
• Menghebahkan perkhidmatan pusat internet kepada masyarakat.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada peserta agar berhati-hati dalam menggunakan internet di media sosial.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :