PENIPUAN ATAS TALIAN

Aktiviti terkini | 31 Januari 2021

Tempat Aktiviti:
Atas Talian

Tujuan :
• Menghebahkan perkhidmatan pusat internet kepada masyarakat.
• Menghebahkan langkah-langkah menjaga keselamatan internet.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada peserta agar berhati-hati dalam menggunakan internet di media sosial

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :